GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI

  • MỤC TIÊU

    Tại CARMAH chúng tôi có tầm nhìn về một cộng đồng gồm có đồng tính nữ, đồng tính nam, người lưỡng tính và chuyển giới (LGBT) tại Việt Nam

  • GIÁ TRỊ CỐT LÕI

    Chúng tôi tiến hành nghiên cứu chất lượng cao và đánh giá theo tiêu chuẩn quốc tế. Chúng tôi hợp tác thường xuyên và tích cực với các đối

  • NHIỆM VỤ

    Cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người đồng tính nam và lưỡng tính, người chuyển giới và người nam giới quan hệ tình dục

DỰ ÁN THỰC HIỆN

TIN TỨC & SỰ KIỆN
TỔNG HỢP NHỮNG TIN LIÊN QUAN TỚI CHÚNG TÔI
TOP